Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 22 118 91 90

Regulamin sklepu

BABYDREAM.SKLEP.PL
Regulamin sklepu internetowego

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym babydream.sklep.pl prowadzony jest przez firmę:
  Search Marketers Mateusz Pająk
  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
  Nip: 948-258-96-67
  babydream.sklep.pl
  kontakt@babydream.sklep.pl

  zwaną dalej Sprzedającym.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta zwanego dalej Kupującym – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)

 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  Przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@babydream.sklep.pl

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: babydream.sklep.pl

 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 14 do 21 dni roboczych.

 4. Czas realizacja zamówienia liczony będzie od momentu spełnienia przez Kupującego jednocześnie warunków: wybór projektu łóżka i wpłata należności za usługę na konto Sprzedawcy.

 5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 6. Złożenia zamówienia można dokonać po Zalogowaniu, Zarejestrowaniu lub bez rejestracji się Kupującego na stronie sklepu.

 7. W Formularzu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać numer telefonu oraz adres e-mail.

 8. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.

 9. Zaakceptowanego i opłaconego zlecenia nie można anulować.
 10. Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie warunków określonych w zamówieniu po potwierdzeniu przez pracownika Sprzedającego.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Do każdego zamówienia dołączana jest Faktura.
 3. Płatności dokonuje Kupujący przed realizacją zamówienia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie przelewem bankowym na podany poniżej nr konta:

  Dane do przelewu:
  Płatności w PLN
  Search Marketers Mateusz Pająk
  00-844 Warszawa
  ul. Grzybowska 87
  Numer konta: mBANK 64 1140 2004 0000 3002 7704 7022

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:

  Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych (np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.).

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych (np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.).

§6. REKLAMACJE

 1. W przypadku ujawnienia wady, uszkodzenia lub niezgodności towaru z umową Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w ciągu 10 dni, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
 2. Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:

  Mateusz Pająk
  26-600 Radom
  ul. Słowackiego 25/1a

 3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Sprzedający.

 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury materiału nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.

Regulamin obowiązuje od dnia 13.08.2018 r.

Aktualizacja 13.08.2018.:

 • Dodano w Paragrafie §4 punkt 2
 • Wprowadzono nowy termin obowiązywania regulaminu, zgodny z datą aktualizacji regulaminu. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl